Daily Archives: 8 Març 2009

8 de març: Dia Internacional de les Dones

          El 24 de febrer, en Junta de Govern, l’Ajuntament d’Alforja va adherir-se al manifest que, amb motiu de la celebració del dia Internacional de les Dones, s’ha promogut des de l’ACM. (Associació Catalana de Municipis), i que us reproduïm a continuació:

 

8 de març: Dia Internacional de les Dones

 

 

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA     

MANIFEST

Enguany celebrem el 8 de març, Dia internacional de la dona, amb novetats legislatives que ens acosten més a l’ideal d’igualtat entre les dones i els homes. El mes d’abril del 2008 es va aprovar la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el seu preàmbul, la Llei diu:

 

“Les dones han estat essencials en la construcció i la defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. Malgrat això, gran part de les nostres societats no han reconegut el paper històric de les dones i no n’han garantit els drets.

La llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans.”

 

És per tant un dret que les dones visquem amb les mateixes garanties que els homes pel que fa a les nostres llibertats i a la consecució dels nostres objectius com a membres de la societat. És un dret poder viure sense l’amenaça de la violència masclista, sense l’amenaça de la violència en el si de la família, en els llocs de treball i en qualsevol àmbit de la nostra vida. I hem de ser les dones les que d’una manera més ferma i voluntariosa lluitem contra aquesta xacra.

 

Però no només la violència envers les dones ens retalla les llibertats. Com es descriu en el preàmbul abans esmentat, les dones han contribuït a la construcció i defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. I és en aquest punt on volem vincular aquest manifest del 2009 a l’efemèride que també enguany se celebra: els 30 anys d’ajuntaments democràtics.

 

Perquè també ha estat i és una lluita la reivindicació de la importància del paper de les dones en la construcció d’aquesta democràcia que tot just arriba al seu trentè aniversari. Una construcció democràtica que les dones han protagonitzat en la seva majoria des de l’anonimat, des de la feina a la rebotiga, amb el sacrifici i la lluita contra les desigualtats que han guiat malauradament aquests 30 anys d’ajuntaments lliures.

 

És per tot això que en aquest manifest volem tenir un record i fer un reconeixement a les 8 dones que van ser les primeres alcaldesses ara fa 30 anys i que van obrir un camí cap a la consecució dels nostres drets. Elles representen totes les altres que han vingut després fins arribar a les 120 alcaldesses que hi ha actualment a Catalunya:

 

Núria Albí i Corrons, alcaldessa de la Garriga

Berthe Bada i Cazeilles, alcaldessa de Camprodon

Anna Bosch i Pareres, alcaldessa de Mollet del Vallès

Antònia Castellana i Aregall, alcaldessa de Molins de Rei

Maria Dolors de Godoy i Rotllens, alcaldessa de Cassà de la Selva

Maria Dolors Oms i Bassols, alcaldessa de Blanes

Rosa Martí i Conill, alcaldesa de Parets del Vallès

M. Lurdes Vidal i Audet, alcaldessa de Ponts

Pilar Ferran i Hernández, tinent d’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat

 

Seguirem lluitant i treballant des dels ajuntaments, des dels municipis, per construir un país més just, més cohesionat i més igualitari. Un país on ser dona no sigui un perill, ni un desavantatge, ni un pecat.