Daily Archives: 12 Març 2009

Matar bous a paraulades

Davant dels comentaris que circulen pel poble respecte del funcionament del menjador de l’escola, el grup socialista d’Alforja volem fer les puntualitzacions següents:

 

         Som conscients que aquest muntatge no té cap intenció de millorar el servei que els nens i nenes reben al menjador, sinó que la seva única finalitat és erosionar la tasca de la regidoria d’Educació i, en definitiva, la de l’ajuntament. I també que hi ha una filiació política clara darrere de les persones que són al capdavant d’aquesta “iniciativa”. Això últim, que sembla una informació insensata per part nostra, va sortir DIRECTAMENT d’alguna de les persones que hi ha darrere d’aquest “moviment”.

         Finalment, ja és possible implicar l’ajuntament d’alguna manera en temes educatius: durant molts anys l’educació no va representar cap preocupació en la política municipal, pel que només es podia responsabilitzar l’ajuntament de la seva pròpia deixadesa i poca sensibilitat en aquesta matèria.

         La implicació que es vol provocar, però, no té en compte la responsabilitat que cada entitat té en la gestió. El menjador escolar és responsabilitat de la Junta de l’AMPA, que surt democràticament escollida entre tots els pares i mares de l’escola.

         Respecte a aquest punt, ara mateix la composició de la junta es totalment irregular, ja que està formada només per cinc membres, entre els que no hi ha ni secretari ni president (segons els seus estatuts, l’AMPA del CEIP Josep Fusté consta de 9 membres).

         En relació amb la qüestió de les responsabilitats, els cinc membres d’aquesta Junta van demanar a l’Ajuntament diverses explicacions i variada documentació en una carta, redactada en un administratiu castellà de manual que, paradoxalment, van adreçar als caps de llista de PM, ERC i CiU (també a la regidoria d’Educació) De la informació i documentació que se sol·licitava en aquesta carta NOMÉS n’és responsable la Junta de l’AMPA. L’Ajuntament no en té cap notícia ni n’ha de tenir cap, a no ser que la mateixa AMPA o el Consell Escolar n’hi vulguin donar.

         En aquesta mateixa carta, en canvi, posaven en dubte la capacitat d’un òrgan que sí que és jeràrquicament superior, com és el Consell Escolar, on estan representats tots els sectors de l’escola (sector mestres 6, sector pares 5, ajuntament 1, equip directiu 2, representant de l’AMPA 1).

         L’AMPA és la responsable de gestionar el menjador, i és ben lliure de prendre les decisions que consideri oportunes. Entre aquestes decisions hi ha la contractació del personal que treballa al menjador i la contractació del càtering de l’escola. D’aquestes decisions, l’AMPA ha d’informar-ne al Consell Escolar, així com dels comptes econòmics anuals. El Consell Escolar treballarà per resoldre qualsevol problema o inconvenient que tingui l’AMPA en la gestió del menjador, NO PER A IMPOSAR-LI CAP DECISIÓ EN QÜESTIONS DE PERSONAL O DE CÀTERING.

         Encara que legalment queda clarament limitat quin és el paper de l’AMPA i quin el del Consell Escolar, aquestes persones utilitzen el boca-orella per escampar mitges mentides, mitges lectures o veritats a mitges que es van fent gruixudes i cada vegada més falses. Visites personals a les cases de segons quines persones, trobades al carrer o al cafè… són l’ambient ideal perquè segons quins alfongencs i alfongenques practiquin el nostre esport nacional: MATAR BOUS A PARAULADES. L’únic lloc on s’han de demanar explicacions de les activitats de l’AMPA és a les assemblees de l’AMPA.

         Aquestes assemblees han d’estar legalment convocades, no ser simples pantomimes sense transcendència. L’AMPA informarà sobre el servei de menjador en una reunió informativa que se celebrarà aquest divendres 13 de març. La intenció d’explicar què estava passant NO ha sortit de l’AMPA, sinó de l’exigència d’un grup de pares que van presentar les signatures necessàries. Davant d’això, l’AMPA no convoca una assemblea extraordinària, sinó una simple reunió informativa.

         Per suposat, estarem al cas del que es digui en aquesta reunió. I us animem a tots, pares i mares de l’AMPA, perquè hi assistiu.

         Des del grup socialista donem el nostre suport més decidit a la feina que està portant a terme la regidora d’Educació, la nostra companya Gemma Capella. Encara més, l’encoratgem a continuar un camí que ha portat a la normalització de les relacions entre l’Ajuntament i l’escola, abandonades i menystingudes durant massa anys.