Daily Archives: 30 Març 2009

Nous col·lectors a Alforja

Dins del marc de les actuacions programades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA- Departament de Medi Ambient i Habitatge) al terme d’Alforja, s’ha iniciat la construcció de xarxes noves de clavegueram. Ho deveu haver vist anunciat en un rètol a l’entrada del poble sota el nom de Nous col·lectors d’Alforja.

 

Anunci construcció noves xarxes de clavegueram

 

El motiu bàsic que va portar al plantejament d’aquesta inversió és que la connexió de clavegueram de la urbanització d’Horts d’en Serra estava prevista que enllacés, en el projecte original, amb la xarxa interna del poble, que recollia també les aigües residuals de la zona de l’Avg. de Catalunya. Aquesta àrea de la xarxa de clavegueram ja està, en aquests moments, molt sobreutilitzada i aquesta connexió addicional hauria provocat sens dubte molts problemes, perquè la capacitat de la xarxa s’hauria superat en excés.

Per a evitar aquest col·lapse, es construiran dins del projecte de Nous col·lectors tres ramals de clavegueram:

– El dels Horts d’en Serra, que passarà pel barranc de la Guineu, i al qual es podran connectar també els habitatges i instal·lacions d’aquesta zona (els nous serveis i vestidors de la sala rodona i la piscina del Parc dels Amics, per exemple)

– Un segon ramal que passarà pel camí de les Sorts, és a dir, aproximadament paral·lel al traçat de la carretera, i que enllaçarà amb l’anterior (el que ve dels Horts d’en Serra) passat el pont de l’Adoberia. Aquest ramal únic continuarà fins a la depuradora municipal ubicada a la partida Barqueres.

– Un tercer ramal que cobrirà les urbanitzacions Garrigots i Barqueres, que en aquest moment són clarament deficitàries en aquest aspecte.

 

Està previst que les obres finalitzin a finals d’estiu i que les noves xarxes siguin operatives d’immediat.