Monthly Archives: Juliol 2009

Arranjament de la placeta de la Riba

Aquests dies ha finalitzat l’adequació i millora de l’entorn de la placeta de la Riba. Aquest espai, que durant molts anys va estar “pendent de destinació”, s’ha arreglat per tal que sigui una zona de descans i un racó que sorprengui agradablement el vianant. Una tanca vegetal limita i protegeix l’accés des del camí de Sant Antoni, mentre que una tanca de fusta impedeix que els cotxes aparcats s’endinsin massa en l’espai de la plaça. S’ha pensat la distribució del mobiliari urbà (bancs, papereres, enllumenat) per tal que no es perdin les quatre places d’aparcament que hi ha, que s’han senyalitzat.

Arranjament realitzat a la placeta de la Riba

Arranjament placeta de la Riba.