Monthly Archives: Març 2010

No volem els molins (3)

El 18 de febrer de 2010 l’Ajuntament va rebre l’ofici del Departament d’Economia i Finances (Departament d’Energia i Mines) on se sol·licita informe de l’Ajuntament sobre la proposta de determinació de la ZDP IV Baix Camp-Priorat.

 La ZDP Baix Camp-Priorat té les característiques següents:

–  ocupa de manera diversa i parcial els termes d’Alforja, Porrera, Arbolí i Cornudella.

–   té un potencial de 45 MW.

–    concretament, afecta la serra del Mirador-Molló. Ja en el mateix ofici, la documentació que presenta la Generalitat reconeix que la zona del Molló-Mirador és dins de l’ampliació del Parc Natural de Prades Montsant. Tot i això, una tercera part de la ZDP proposada ocupa aquesta zona.

 

Es compleixen, per tant, les pitjors expectatives, sense possibilitats de negociació i sense contactes previs amb el territori.

No tenim Parc Natural, tenim les pedreres i ara ens ha tocat “acollir” molins.

No volem molins: ja ho vam dir i ho tornem a dir ara. La nostra postura és ferma i clara i passa per la negativa a la instal·lació de molins en qualsevol punt del terme d’Alforja.