Monthly Archives: Juliol 2011

Alcalde García, Sr. Conseller

El passat 9 de juliol va tenir lloc el Ple de constitució del Consell Comarcal del Baix Camp per al mandat 2011-15. La nostra cap de llista, Gemma Capella, va prometre el càrrec de consellera junt amb altres consellers i conselleres del Baix Camp. Entre ells, també va entrar a formar part del Consell Comarcal l’alcalde d’Alforja, Sr. Juanjo García, en un Consell que presidirà l’alcalde de Les Borges del Camp, el Sr. Joaquim Calatayud (CiU).

Com a consellera, la Sra. Gemma Capella cobrarà el sou que li correspon, de la mateixa manera que, en funció de les seves responsabilitats, l’alcalde d’Alforja també cobrarà el seu sou de conseller. Tant un sou com l’altre són conseqüència de la tasca que tots dos realitzaran a les àrees que els correspongui dur a terme en el Consell.

Tot correcte, fins aquí. Però de seguida ens trobem amb allò que el que és igual per a tothom de vegades és una mica diferent per a segons qui, i ens fa l’efecte que no és tan comentat, ni criticat, un sou com l’altre. Potser com a societat hauríem de reflexionar sobre el fet que es valori com un mèrit que un polític d’un partit de dretes cobri per fer la seva feina, i que aquest mateix salari sigui un argument d’atac a la voluntat de “treballar per al poble” si el polític és d’un partit d’esquerres.

Simplista, si voleu, però quan aneu pels cafès i les tertúlies podreu comprovar què se’n diu, del sou de l’un i del sou de l’altra.

El sou de l’alcalde

L’alcalde/alcaldessa d’Alforja mai ha cobrat cap sou pel fet de ser alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament d’Alforja. L’alcalde/alcaldessa i els regidors no havien cobrat mai per assistir, a Alforja mateix, a reunions relacionades amb la feina de l’Ajuntament, com poden ser les Juntes de govern.

La indemnització per assistència a Juntes de Govern comporta un cost econòmic per a l’Ajuntament que no havia existit fins ara. No és el sou de l’alcalde repartit entre els regidors perquè aquest sou no existeix. Representarà una nova despesa que s’haurà de carregar en una partida diferent a la subvenció per a càrrecs electes que, de fet, comporta al mateix temps una entrada de diners. En el cas de la indemnització per assistència a Juntes només en surten, de diners, i la despesa en qüestió representarà en un any sencer una partida econòmica de 10.800 euros, quantitat que és prou important en temps de crisi.

En números aproximats, 10.800 euros cada any és més del doble dels diners que costa el manteniment anual del cementiri o uns pocs mils euros menys del que ha costat arreglar la plaça de Dalt o un terç del que es va pressupostar per al transport escolar des de les urbanitzacions d’Alforja fins a l’escola o poc menys del que va costar l’organització del Mercat medieval durant la celebració dels 850 anys de la nostra vila. Gairebé és la mateixa despesa que comporta tenir un treballador de la brigada en nòmina durant tot l’any i menys del que costava el personal de neteja de les dependències municipals, personal que l’Ajuntament entrant ja ha començat a acomiadar. El pretext per aquests acomiadaments, està clar, és la manca de diners, però l’economia no és mai neutra i ja es comença a veure quin serà l’ordre de prioritats.

A part de tot això, ens sembla important remarcar que aquesta mesura s’ha aprovat amb el vot favorable (del tot innecessari) del regidor d’Esquerra Unitària, que en el seu dia va ser molt crític amb la figura del “regidor professional” iniciada durant el mandat passat. Llavors, qui la cobrava era tot just el regidor d’Urbanisme, que aquesta vegada ha estat el candidat número 2 de la seva mateixa formació política, Esquerra Unitària. Ara Esquerra Unitària no tan sols ha votat a favor de la subvenció, sinó que ha votat a favor de cobrar per fer la feina que abans sí que es feia de franc. Si en dóna de tombs la vida!!

Una Junta monocolor

La nova formació Esquerra Unitària, no necessària per a la governabilitat, tindrà regidoria en aquesta legislatura. Tot i la regidoria, el cap de llista de la formació i regidor de Medi Ambient i Agricultura, no formarà part de la Junta de Govern Local. La Junta és el màxim òrgan de decisió en la gestió diària de l’Ajuntament i en aquest mandat té delegades totes les competències permeses per la llei. Això comporta que totes les decisions que es poden prendre sense haver de passar pel Ple seran acordades en una Junta de Govern formada per l’Alcalde (CiU) i dos regidors de CiU.

El regidor d’Esquerra Unitària no pertany a la Junta de govern. I direu: no tots els regidors de CiU hi són. Clar que no, la Junta ha de ser un òrgan àgil i dinàmic, no una repetició de la representació del Ple. Però resulta que el regidor de Medi Ambient i Agricultura no és de CiU, sinó d’una altra formació política. Una formació política que, de fet, no era imprescindible per a la formació de govern i que, per aquest mateix motiu, no cal que sigui a l’òrgan realment important, la Junta de govern.

Caldrà veure com funciona tot plegat perquè quan els vilatans i regidors a l’oposició comentem qualsevol tema de la seva competència al regidor de Medi Ambient i Agricultura, aquest comentari no tindrà l’eco necessari a la Junta. Si el regidor ens diu que arreglarà un camí o que treballarà perquè els molins no apareguin a la cresta del Mirador (són només exemples a l’atzar), caldrà que esperem a comprovar que tot això s’aprovi, o no, a la Junta de govern de CiU, que és qui mana, amb la llei i la democràcia a la mà.

Majoria absoluta 5 + 1

La majoria absoluta a l’Ajuntament d’Alforja són 5 regidors, els que té CiU en aquesta legislatura. No deixa de ser curiós que, tot i aquest fet, el grup clarament majoritari s’hagi avingut a donar quota de poder en forma de regidoria a un grup que d’entrada havia de ser a l’oposició, Esquerra Unitària.

CiU no ha mantingut contactes de formació de govern amb el nostre grup ni, pel que sabem, amb ERC Alforja. En canvi, tot i no ser necessari perquè CiU ja té la majoria assegurada, ha incorporat la nova formació política municipal (Esquerra Unitària) al govern. Els motius? Els desconeixem i no ens interessen excessivament, perquè la majoria ja hi era.

En l’anterior mandat, encara que no arribessin a bon port, es van mantenir contactes per a la formació del govern entre tots els partits amb representació municipal (PSC, ERC i també CiU). Aquesta vegada, això no ha estat així i CiU ha apostat de manera clara per diferenciar quins grups polítics participaven en el govern i quins altres no. Des de l’oposició, nosaltres continuarem treballant pel nostre model de poble.

Ple Extraordinari 6 de juliol de 2011

El 6 de juliol va tenir lloc el primer Ple del mandat 2011-2015. Va ser un Ple extraordinari obligatori, que ve indicat pel ROF (Reglament d’organització i funcionament dels ajuntaments), que s’ha de celebrar en els 30 dies següents a la constitució de l’ajuntament i on cal establir diverses qüestions relacionades amb l’organització de l’Ajuntament.

El primer punt de l’ordre del dia del Ple va ser l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. Vam demanar que s’afegís a l’acta el número de vots que havia aconseguit el candidat de CiU, dada que no hi constava. Ens va semblar necessari que l’acta indiqués que el candidat de CiU havia aconseguit 6 vots i no tan sols els 5 vots de la seva formació política. La nostra proposta va ser acceptada.

El segon punt proposava l’aprovació del règim de sessions del Ple, és a dir, cada quants mesos es farà un Ple ordinari. La proposta va ser fer-los amb una periodicitat trimestral, que comporta la realització de quatre Plens en tot l’any. Considerem que aquesta periodicitat és insuficient, ja que el volum de feina de l’Ajuntament d’Alforja és prou important, i el nostre vot va ser contrari. El resultat de la votació d’aquest punt va ser 6 a 3.

En el punt 3 vam votar favorablement a la creació de la Comissió Especial de Comptes, que és obligatòria.

El punt 4 donava compte del decret 35/2011 pel qual s’estableix l’organització de l’Ajuntament, és a dir, les regidories i els regidors que les ocuparan. Les regidories i els seus titulars són els següents:

 1. Hisenda i Urbanisme: Sr. Joan Josep García
 2. Participació, Festes, Cultura i Esport: Sr. Casimiro Rodríguez
 3. Educació, Benestar, Sanitat: Sra. M. Àngels García
 4. Promoció econòmica, Indústria, Treball, Turisme: Sr. Carles Ferré
 5. Governació, Serveis, Personal: Sra. Vanessa García
 6. Medi Ambient , Agricultura: Sr. Magí Ferré.

En els punts en què es dóna compte dels decrets d’Alcaldia no hi ha votació.

El punt 5 proposava la representació de la Corporació en altres organismes on l’Ajuntament ha d’estar representat. La distribució proposada va ser:

 • Consell Escolar:   Sra. M. Àngels García
 • Fundació Privada Casal dels Avis:    Sr. Juanjo García, Sr. Casimiro Rodríguez,  Sra. Vanessa García
 • Junta parcial i Juntes de Compensació:      Sr. Magí Ferré
 • ADF/ Muntanyes de Prades:                       Sr. Casimiro Rodríguez
 • Consorci promoció industrial:                    Sr. Carles Ferré
 • Patronat turisme Diputació:                        Sr. Carles Ferré
 • POUM:     Sr. Juanjo García, Sr. Magí Ferré, Sra. Gemma Capella, Sr. Sendo Martorell

El nostre vot en aquest punt va ser contrari a causa de la representació donada al Sr. Casimiro Rodríguez dins la Fundació Privada Casal dels Avis. En aquest sentit, vam fer petició a la Secretària del consistori que comprovés alguna possible incompatibilitat pel fet que un familiar directe del regidor nomenat treballi actualment a la Fundació Privada. També vam proposar al Sr. Alcalde que modifiqués aquesta representació en la regidora de Benestar, que s’ocuparà d’aspectes molt vinculats a la tasca de la Fundació Privada. Posat a votació aquest punt, el resultat va ser de 6 a 3.

El punt 6 proposava la creació de la Junta de Govern Local i del seu règim de sessions. La Junta de Govern estarà composada per l’Alcalde, el regidor Casimiro Rodríguez i la regidora Vanessa García i les reunions seran cada 15 dies, el primer i tercer dimecres de cada mes. En aquest punt vam abstenir-nos, ja que té a veure amb un model d’organització interna del govern municipal en el qual no hem estat convidats a participar.

Els punts 7 i 8 donaven compte dels regidors que formaran part de la Junta de Govern i del nomenament del regidor Sr. Casimiro Rodríguez com a Tinent d’Alcalde, a més de donar compte de la delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. Aquests punts no estaven sotmesos a votació.

El punt 9 proposava una altra delegació, aquesta vegada la delegació de les competències del Ple en la Junta de Govern, que seran totes les competències permeses per la llei. En la pràctica, això comporta que tot allò que la llei permet que sigui aprovat per Junta de Govern no haurà de passar per Ple. Per tant, la Junta de Govern, que està formada només per tres regidors i en la que l’altre formació al govern, Esquerra Unitària, no té representació, té el màxim poder possible. El nostre vot va ser contrari i el resultat de la votació va ser 6 a 3.

El punt 10 proposava el nomenament de la regidora Sra. Vanessa García com a Tresorera, punt en el qual ens vam abstenir, en considerar que era una qüestió d’organització interna del govern municipal.

El punt 11, finalment, proposava el règim de dedicació dels càrrecs electes de la corporació. Al nostre entendre, i així ho vam dir en el Ple, aquest punt constava al seu torn de dos punts, força diferents entre si. El primer, proposava l’acolliment a la subvenció de la Generalitat per a la dedicació completa de càrrecs electes, del qual gaudirà la regidora Sra. Vanessa García. Els primers a acollir-nos a aquesta subvenció, externa a les despeses de l’Ajuntament, van ser els nostres regidors en l’anterior mandat. En aquell moment vam considerar que era un suport imprescindible en la feina diària de l’Ajuntament i així ho continuem considerant. Si el punt hagués estat únic, hi hauríem votat a favor, sense cap dubte. El punt de l’ordre del dia, tot i això, incloïa un altre punt, en aquest cas el cobrament d’indemnització per assistència a les Juntes de Govern. Els tres regidors presents a les Juntes (Alcalde García, regidor Casimiro Rodríguez i regidora Vanessa García) cobraran 150 euros per persona i sessió. És a dir, cada sessió de la Junta de govern comportarà una despesa de 450 euros, que són 900 euros mensuals, que són 5.400 euros fins a finals de 2011. Vam manifestar el nostre desacord més rotund amb aquesta mesura, per dues raons: mai, en tota la història dels ajuntaments democràtics a Alforja, els regidors havien cobrat per assistir a les Juntes de govern i no ens sembla que el moment econòmic actual sigui el més adequat per a començar-ho, amb un import per regidor i sessió que, a més, és prou considerable. Donat el fet que no es pot votar que sí a una part d’un punt de l’ordre del dia i votar que no a una altra part, el nostre vot va ser contrari a tot el punt, encara que entréssim en la paradoxa de votar en contra d’una proposta que vam iniciar nosaltres mateixos en l’anterior mandat municipal. El resultat de la votació va ser de 6 a 3.

Sense cap més punt a tractar, es va tancar la sessió. El proper Ple Ordinari, si no ens fallen els comptes, està previst per al primer dimecres del mes de setembre, és a dir, el 7 de setembre de 2011.