Daily Archives: 22 Juliol 2011

Una Junta monocolor

La nova formació Esquerra Unitària, no necessària per a la governabilitat, tindrà regidoria en aquesta legislatura. Tot i la regidoria, el cap de llista de la formació i regidor de Medi Ambient i Agricultura, no formarà part de la Junta de Govern Local. La Junta és el màxim òrgan de decisió en la gestió diària de l’Ajuntament i en aquest mandat té delegades totes les competències permeses per la llei. Això comporta que totes les decisions que es poden prendre sense haver de passar pel Ple seran acordades en una Junta de Govern formada per l’Alcalde (CiU) i dos regidors de CiU.

El regidor d’Esquerra Unitària no pertany a la Junta de govern. I direu: no tots els regidors de CiU hi són. Clar que no, la Junta ha de ser un òrgan àgil i dinàmic, no una repetició de la representació del Ple. Però resulta que el regidor de Medi Ambient i Agricultura no és de CiU, sinó d’una altra formació política. Una formació política que, de fet, no era imprescindible per a la formació de govern i que, per aquest mateix motiu, no cal que sigui a l’òrgan realment important, la Junta de govern.

Caldrà veure com funciona tot plegat perquè quan els vilatans i regidors a l’oposició comentem qualsevol tema de la seva competència al regidor de Medi Ambient i Agricultura, aquest comentari no tindrà l’eco necessari a la Junta. Si el regidor ens diu que arreglarà un camí o que treballarà perquè els molins no apareguin a la cresta del Mirador (són només exemples a l’atzar), caldrà que esperem a comprovar que tot això s’aprovi, o no, a la Junta de govern de CiU, que és qui mana, amb la llei i la democràcia a la mà.

Majoria absoluta 5 + 1

La majoria absoluta a l’Ajuntament d’Alforja són 5 regidors, els que té CiU en aquesta legislatura. No deixa de ser curiós que, tot i aquest fet, el grup clarament majoritari s’hagi avingut a donar quota de poder en forma de regidoria a un grup que d’entrada havia de ser a l’oposició, Esquerra Unitària.

CiU no ha mantingut contactes de formació de govern amb el nostre grup ni, pel que sabem, amb ERC Alforja. En canvi, tot i no ser necessari perquè CiU ja té la majoria assegurada, ha incorporat la nova formació política municipal (Esquerra Unitària) al govern. Els motius? Els desconeixem i no ens interessen excessivament, perquè la majoria ja hi era.

En l’anterior mandat, encara que no arribessin a bon port, es van mantenir contactes per a la formació del govern entre tots els partits amb representació municipal (PSC, ERC i també CiU). Aquesta vegada, això no ha estat així i CiU ha apostat de manera clara per diferenciar quins grups polítics participaven en el govern i quins altres no. Des de l’oposició, nosaltres continuarem treballant pel nostre model de poble.