Category Archives: Medi Ambient

No tindrem els molins!!

La ZDP IV Baix Camp-Priorat de desenvolupament eòlic no s’ha inclòs en l’Acord de Govern d’avui. Aquesta és una gran notícia, que des del grup socialista celebrem d’una manera molt especial. Gràcies a tots els que heu treballat per a fer-la possible.

No volem els molins (3)

El 18 de febrer de 2010 l’Ajuntament va rebre l’ofici del Departament d’Economia i Finances (Departament d’Energia i Mines) on se sol·licita informe de l’Ajuntament sobre la proposta de determinació de la ZDP IV Baix Camp-Priorat.

 La ZDP Baix Camp-Priorat té les característiques següents:

–  ocupa de manera diversa i parcial els termes d’Alforja, Porrera, Arbolí i Cornudella.

–   té un potencial de 45 MW.

–    concretament, afecta la serra del Mirador-Molló. Ja en el mateix ofici, la documentació que presenta la Generalitat reconeix que la zona del Molló-Mirador és dins de l’ampliació del Parc Natural de Prades Montsant. Tot i això, una tercera part de la ZDP proposada ocupa aquesta zona.

 

Es compleixen, per tant, les pitjors expectatives, sense possibilitats de negociació i sense contactes previs amb el territori.

No tenim Parc Natural, tenim les pedreres i ara ens ha tocat “acollir” molins.

No volem molins: ja ho vam dir i ho tornem a dir ara. La nostra postura és ferma i clara i passa per la negativa a la instal·lació de molins en qualsevol punt del terme d’Alforja.

No volem els molins (2)

El 28 de gener de 2010 l’Ajuntament d’Alforja va enviar als Departaments d’Economia i Finances, de Medi Ambient i Habitatge, de Política Territorial i Obres Públiques i al de Cultura i Mitjans de Comunicació, la carta signada per Alcaldia en què es comunicava que no s’informaria favorablement a la ubicació d’instal·lacions eòliques al terme d’Alforja, en el cas que el nostre terme fos inclòs en alguna de les Zones de Desenvolupament Prioritari que s’estaven planificant.

 Els arguments que s’esgrimien per a justificar aquesta informació no favorable eren:

1.- El convenciment que tenim els veïns d’Alforja que la nostra contribució al desenvolupament del país és evident amb l’obligada contemplació diària del gran forat de la pedrera de Cumesa, a més del veïnatge amb la pedrera del Coll d’Alforja i de diverses instal·lacions elèctriques de prou magnitud que travessen el terme.

2.- Ja els anys 1999 i 2001, durant els quals es van plantejar successivament tres projectes diferents per ubicar centrals eòliques al nostre terme municipal, el rebuig dels ciutadans es va fer palès i comportà la creació de la Plataforma Cívica Puigcerver. Davant del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme d’aleshores (14/02/200) es van presentar al·legacions que adduïen el “greu atemptat que suposava quant a impacte ambiental en la zona pretesa per a la ubicació de la citada central”.

3.- El treball que l’Ajuntament d’Alforja ha estat i està realitzant, amb la col·laboració d’entitats locals i de particulars, per a la incorporació de les Muntanyes de Puigcerver i Serra del Mirador al futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

Amb aquesta carta es volia fer arribar a l’administració responsable el descontentament de l’equip de govern municipal perquè ja es podien comptabilitzar tres desenganys importants en matèria mediambiental. Primer, l’ampliació de la zona extractiva que Medi Ambient havia concedit a la pedrera de Cumesa i que, obviant les Normes Subsidiàries vigents, havia permès a l’empresa passar de les 19 a les 26 Ha. Segon, la paralització evident dels treballs per a la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Tercer, la més que probable inclusió del terme municipal d’Alforja en una zona de desenvolupament prioritari de potència eòlica.

 Només calia esperar que la ubicació final de les ZDP’s fos favorable als interessos municipals, en el sentit que plantegés la instal·lació dels molins en zones sense afectació important, com podien ser les cotes baixes del municipi. Per suposat, esperàvem que no inclogués, de cap manera, les zones especials a protegir, com la zona de Puigcerver o la del Mirador, precisament perquè feia molt temps que es treballava perquè aquests espais d’especial interès paisatgístic i faunístic s’incorporessin, per a la seva conservació, a un Parc Natural…

No volem els molins (1)

El passat 11 de desembre de 2009, un grup de militants i simpatitzants dels dos partits que formem coalició de govern a l’ajuntament d’Alforja (ERC i PSC-PM) vam celebrar una reunió conjunta amb la intenció de consensuar la nostra postura respecte la possible instal·lació, una altra vegada, de molins al nostre terme.

 La trobada venia motivada per la publicació al DOGC, el 18/09/2009, del Decret 147/2009 de 22 de setembre, pel qual “es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya”.

En aquest Decret es pretén avançar en l’assoliment dels objectius eòlics establerts en el Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, que marca la instal.lació de 3.500 MW totals de potència eòlica a Catalunya.  Per a planificar aquest desenvolupament, que havia de tenir en compte, entre altres, el consens amb el territori, es definirien les Zones de Desenvolupament Prioritari, les ZDP.

 Segons informacions contrastades provinents de fonts creïbles, el terme d’Alforja formaria part, possiblement, d’alguna d’aquestes ZDP. L’Ajuntament, tot i que sense caràcter vinculant, podria emetre algun tipus d’informació, favorable o no favorable, a la inclusió del seu terme dins de la ZDP corresponent.

 Un cop explicada la situació per part de l’alcalde i el regidor de medi ambient i de la deliberació i comentaris corresponents en la reunió esmentada, en la que també es va parlar de temes d’ordenació urbanística relacionats amb la redacció del POUM i de fort impacte ambiental com la pedrera, es va fer palès en una votació a mà alçada que la postura majoritària era contrària a la instal·lació d’aerogeneradors.

 La sensació i el comentari general era de decepció ja que, a més de no avançar en la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades (qüestió que totes dues formacions polítiques contemplem en els respectius programes electorals), les administracions ambientals ressuscitaven el tema dels molins, que tant de rebuig havia creat, ja entre els anys 1999 i 2001, en el nostre territori. En aquell moment, el rebuig al mapa eòlic proposat pel govern de CiU va provocar la creació de la Plataforma Cívica Puigcerver per a la Protecció del Patrimoni Natural i Cultural del Baix Camp.

 Ja ho vam dir i ho tornem a dir: no volem els molins a Alforja.

 

L’Ajuntament presenta al•legacions contra la Central eòlica del Vedat del Pany (ampliació de la central eòlica del collet dels Feixos i del coll de la Teixeta)

Ara fa més de quatre anys els ajuntaments de Riudecols i Duesaigües aprovaven ampliacions de les dues centrals eòliques que des del coll de la Teixeta s’eleven en direcció a la muntanya de Puigcerver. Aquestes es van fer amb l’oposició de l’Ajuntament de Porrera i el grup del PSC de l’Ajuntament d’Alforja. Eren projectes que en el cas de la C.E del “Vedat del Pany” contemplaven la instal·lació de 22 molins de 100 m. d’alçada, amb pales de 40 m., alguns dels quals anaven molt a prop de l’ermita de Puigcerver.

 

Finalment, aquest projecte ha estat resolt favorablement, en primera instància, pel DEP. DE MEDI AMBIENT de la Generalitat, que ha reduït el nombre de molins a 10. Aquesta reducció, no obstant, només afectaria els molins projectats als fondals i per contra s’autoritzarien els de les puntes de les crestes, que arribarien a pocs metres del nostre terme, gairebé a les portes de l’ermita.

 

La Comissió de Medi Ambient i de Parc Natural de l’Ajuntament d’Alforja va fer seves la totalitat de les al·legacions que li féu arribar el Centre d’Estudis Alforgencs Ramon de Ganagod, secció de l’Ateneu Cultural Josep Taverna, la qual cosa ha permès formular un recurs d’alçada que el regidor de Medi Ambient, Sr. Xavier Vilella, interposava el dia 9 de març passat contra la resolució del Director General d’Energia i Mines, de data 9 de gener de 2009, per la qual s’atorgava a l’empresa ESBRUG, SL. l’autorització administrativa de la central.

 

 

Vista general de la central eòlica.

 

Us transcrivim a continuació el resum de les al·legacions presentades:

 

Primera:

La instal·lació industrial d’una central eòlica a les faldes de la muntanya de Puigcerver, amb el nom de “Vedat del Pany” és un atemptat contra la fauna (…) pel fet de ser una de les principals rutes dels ocells planadors en migració. Col·locar una bateria de generadors transversalment és abocar aquestes espècies a grans mortaldats i a la seva possible extinció a la zona (…).

Segona:

El valor paisatgístic i cultural de la muntanya de Puigcerver i la seva ermita, el principal tret definitori dels alforgencs i les alforgenques, és el que la pretesa central eòlica agredeix i pretén destruir, plantant-hi davant uns molins metàl·lics de 100 metres d’alçada. (…) La importància d’un espai natural i històrico-cultural, com és el cas, depèn de la seva riquesa com a complex recurs escènic i no només de la seva rellevància biofísica o ecològica, que en aquest cas entenem que també hi són (…).

Tercera:

La instal·lació de la pretesa central eòlica causarà també un dany incommensurable a causa de la tipologia del terreny (…) pels enormes terraplens que destruiran bona part d’un dels alzinars de muntanya més ben conservats del nostre país, amb destrucció, de pas, de l’orografia de crestes actual.

Quarta:

No és de rebut que aquest molins se situïn al llindar del nostre terme, amb el “vol” de les seves pales en alguns casos per sobre del territori alforgenc estricte. L’Ajuntament d’Alforja no tan sols no vol tenir plantat cap molí a les seves terres, sinó que ni tan sols vol que les pales metàl·liques d’aquests aparells sobrevolin ni un mil·límetre del seu territori.

Cinquena:

L’Ajuntament d’Alforja no entén ni de cap manera autoritza la utilització del nom “d’Alforja” per a designar una futura “subestació transformadora” que el projecte contempla per a evacuar l’electricitat. Ho entén com una burla i un insult al municipi.

Sisena:

En dates recents el mateix Departament de Medi Ambient (Medi Natural ) va aprovar un avantprojecte de Parc Natural de les Muntanyes de Prades que és ja a la fase final abans de l’exposició pública definitiva. (…) Entenem que els molins són incompatibles amb el que el Parc Natural significa i ha de significar per a l’economia del nostre municipi i per a la preservació del nostre medi natural, cultural i paisatgístic.

Setena:

Entenem que l’administració de la Generalitat de cap manera hauria d’autoritzar aquesta nova central, ja que a la pràctica és continuació de les centrals del coll de la Teixeta i del collet dels Feixos (pretenen compartir la mateixa subestació transformadora). (…) La imposició de la “llei del més fort” i la prepotència demostrada per l’empresa instal·ladora entenem que no por tenir ara, al damunt, el “premi” de les administracions, atorgant-los encara més ampliacions com la pretesa del Vedat del Pany.