Category Archives: Serveis públics i Infraestructures

Contenidors de roba usada

S’han instal.lat dos contenidors per a la recollida de roba usada. Un dels contenidors es troba al punt de recollida del carrer Verge de Puigcerver, al costat del pati de l’escola, i el segon a la bateria de contenidors del Pont, a la baixada cap al barranc del Rave.

Nou Fons d’Inversió Local per al 2010

El 27 d’octubre passat es va publicar al BOE el PlanE corresponent a l’any 2010, anomenat Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. Aquest nou fons estatal d’inversió local (FEIL) per a l’any vinent destinarà 5.000 milions d’euros en total per a projectes de desenvolupament sostenible en els municipis. Els projectes hauran d’estar relacionats amb el mediambient, la innovació econòmica i les iniciatives socials. Cada ajuntament podrà destinar un 20% de la subvenció a despesa corrent destinada a la prestació de serveis educatius i socials, principalment aquells relacionats amb l’atenció a persones en situació de dependència.

El criteri de distribució del Fons entre els diferents ajuntaments, igual com en l’edició actual, és el de la població. A Alforja, per tant, i agafant com a base una població de 1.814 habitants, li correspon, segons els càlculs del ministeri, un import total de subvenció de 196.107 euros, dels quals podrà destinar a despesa social, si així es decideix, fins a 39.300 euros. En el cas de poblacions de menys de 2.000 habitants, com Alforja, la convocatòria proporciona un marge de maniobra més gran a l’hora de “determinar la tipologia dels projectes”. La intenció és que les corporacions petites puguin completar els projectes iniciats durant el 2009 amb més facilitat.

 Actuació del Plan E a l'ajuntament

Aprovada la connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona

En el mateix Ple del dia 6 d’octubre, tots els grups amb representació municipal van aprovar la modificació del projecte de connexió amb el Consorci d’Aigües de Tarragona. Aquest projecte correspon a la modificació del que, en un principi, contemplava l’aprofitament de l’aigua del mas de la Mata. L’aprofitament d’aquesta aigua, però, va ser desestimat a causa de la gran quantitat de nitrats que conté, cosa que en desaconsella la utilització per a ús de boca.

Per tant, el projecte que es tirarà endavant consistirà en la construcció d’una canonada que, des dels dipòsits municipals, connectarà amb el dipòsit d’abastiment d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona que es construirà a l’alçada del mas d’en Tarrats. L’estació del CAT s’està tirant endavant en un projecte comú entre Alforja i Les Borges del Camp.

L’endemà mateix, 7 d’octubre, el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar el conveni a partir del qual SECOMSA-Aigües (empresa pública del Consell Comarcal per a la gestió de l’aigua), s’encarregarà de la realització de les obres. Aquest conveni suposarà un estalvi de temps i de diners molt important ja que, en tractar-se d’un acord entre administracions, no caldrà fer la llarga tramitació de paperassa administrativa que comporta la licitació d’obra pública.

Les obres al Parc, molt avançades

Les actuacions al Parc estan en una fase molt avançada. S’ha acabat de construir la caseta per a la caldera de la calefacció  i també el magatzem de la Sala rodona. Aquest magatzem servirà per guardar les taules i les cadires de la sala, així com també l’escenografia i l’atrezzo que es faci servir en les actuacions que s’hi realitzin.

S’està treballant per enllestir els lavabos i els vestuaris, que seran d’ús exclusiu per a les activitats que es desenvolupin a la Sala rodona, perquè ja fa uns mesos que estan en servei els lavabos construïts amb accés directe des del bar. D’aquesta manera, cada instal·lació disposarà d’uns serveis independents, cosa que representa una comoditat i millora evidents.

Magatzem de la Sala rodona

Magatzem de la Sala rodona

Interior de la Sala rodona

Interior de la Sala rodona

Avancen a bon ritme les obres de l’Ajuntament

A primers d’agost es van acabar les tasques de desenrunament de la teulada de l’ajuntament i també de la part de l’escala i de la façana que dóna a la plaça Onze de Setembre. Un cop retirada la runa, s’ha començat la construcció dels fonaments: en aquesta part nova s’hi construiran uns serveis i la caixa de l’ascensor d’accés, que es muntarà en una segona fase. Es farà la teulada nova de manera que sigui possible guanyar l’alçada necessària per a disposar la sala de plens a l’últim pis de l’edifici del consistori.

Les obres es mantindran durant tot el mes d’agost perquè es pugui fer el tancament de l’edifici tan aviat com sigui possible. Mentrestant, un servei de seguretat fa la vigilància nocturna per a protegir les dependències municipals.

 

Desenrunament de la teulada de l'ajuntament

Desenrunament de la teulada de l'ajuntament

Façana de l'ajuntament per la plaça Onze de Setembre

Preparatius per als fonaments

Arranjament de la placeta de la Riba

Aquests dies ha finalitzat l’adequació i millora de l’entorn de la placeta de la Riba. Aquest espai, que durant molts anys va estar “pendent de destinació”, s’ha arreglat per tal que sigui una zona de descans i un racó que sorprengui agradablement el vianant. Una tanca vegetal limita i protegeix l’accés des del camí de Sant Antoni, mentre que una tanca de fusta impedeix que els cotxes aparcats s’endinsin massa en l’espai de la plaça. S’ha pensat la distribució del mobiliari urbà (bancs, papereres, enllumenat) per tal que no es perdin les quatre places d’aparcament que hi ha, que s’han senyalitzat.

Arranjament realitzat a la placeta de la Riba

Arranjament placeta de la Riba.

Nou pàrquing al carrer Verge de Puigcerver

Zona de pàquing al carrer Verge de Puigcerver

Des de fa uns quants dies es pot utilitzar com a zona de pàrquing el solar del carrer Verge de Puigcerver, al davant de la Cooperativa. Aquest nou pàrquing, on caben una quinzena de cotxes, està situat en un bon lloc (dins del poble mateix) i ajudarà a organitzar el tema dels aparcaments, que sempre és complicat.

Aquesta nova zona d’aparcament se suma a la que ja es va finalitzar l’any passat a l’altre extrem del poble, a les Eres, sota del camp de futbol. Tot i que la major demanda d’aquests equipaments es localitza al centre del poble (allò que se’n diria el “casc antic”), trobar solars adequats en aquesta zona és complicat a causa de la configuració dels carrers d’Alforja. De totes maneres, des de les àrees que ens corresponen a l’Ajuntament i amb totes les eines que tenim a l’abast, continuem treballant per millorar l’aparcament i la mobilitat del nostre municipi.

Arreglats els altaveus del campanar

Dels tres altaveus que hi ha instal·lats al campanar, n’hi havia dos que no funcionaven. Això feia que la recepció dels pregons en segons quines zones del poble fos molt deficient o gairebé nul·la. Aquesta setmana s’han canviat els altaveus i s’han fet proves de sonoritat per confirmar que el sistema funcionés millor. D’aquesta manera, la informació dels pregons de l’Ajuntament arribarà a tots els racons del poble.

Els pregons de l'Ajuntament, a tots els racons del poble

Sorpreses que et dóna la vida…

Tal com diu la cançó, la vida et dóna sorpreses… A l’ajuntament,  en particular a l’àrea d’urbanisme, cada sorpresa va normalment acompanyada d’un disgust i, més greu encara, del corresponent ajust pressupostari.

 En començar a enrunar la caseta d’eines que hi havia al darrere del Parc, per avançar en les obres subvencionades amb el Fons de cooperació local, es va produir la sorpresa.  De moment, la primera.  La paret del pavelló (alguna vegada algú s’hi va referir com “La joia de la corona”…?)  no arribava fins a terra ni continuava amb els corresponents fonaments, sinó que s’havia deixat recolzada damunt l’estructura de la mateixa caseta.

 Obres parades, visita dels tècnics, adequació a corre cuita dels plans inicials…

 Ja s’hi compta, que quan comences unes obres de rehabilitació pot sortir qualsevol imprevist, però deixar sense fonaments una part del pavelló ??!!

 La solució, per sort, ha estat immediata:  comprovació que l’estructura de l’embigat era prou reforçada i segura i continuació de la paret del pavelló fins a terra.  Arrebossat i llestos.

 Confiem que “La joia” no ens amagui encara més sorpreses.

 

Part del pavelló sense fonaments

Part del pavelló sense fonaments

Part del pavelló sense fonaments

Arranjaments a la Baixada del Castell i millores a la plaça de les Monges

Ja s’han acabat les tasques de millora del paviment de la Baixada del Castell. S’han fet les actuacions previstes i es calcula que la setmana vinent es podrà obrir al trànsit de manera normal. Era necessari que no es passés per damunt de l’encimentat amb vehicles (ni tan sols damunt de xapes de ferro de protecció) perquè l’acabat fos al màxim de resistent. Per aquest motiu, i amb la intenció que l’arranjament duri força temps, s’hi ha restringit la circulació.

 Aspecte general de les obres a la Baixada del Castell

 També s’ha enllestit la remodelació de la plaça de les Monges. S’ha tret l’escenari, que estava molt fet malbé després de molts anys d’estar-se a la intempèrie, amb el que han quedat al descobert les escales que hi havia. S’han replantat les jardineres amb geranis i alguna palmera, i també s’han posat un parell de bancs tocant a la paret de l’edifici de les Monges.

Renovació de la plaça de les Monges

Renovació de la plaça de les Monges.

Nous col·lectors a Alforja

Dins del marc de les actuacions programades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA- Departament de Medi Ambient i Habitatge) al terme d’Alforja, s’ha iniciat la construcció de xarxes noves de clavegueram. Ho deveu haver vist anunciat en un rètol a l’entrada del poble sota el nom de Nous col·lectors d’Alforja.

 

Anunci construcció noves xarxes de clavegueram

 

El motiu bàsic que va portar al plantejament d’aquesta inversió és que la connexió de clavegueram de la urbanització d’Horts d’en Serra estava prevista que enllacés, en el projecte original, amb la xarxa interna del poble, que recollia també les aigües residuals de la zona de l’Avg. de Catalunya. Aquesta àrea de la xarxa de clavegueram ja està, en aquests moments, molt sobreutilitzada i aquesta connexió addicional hauria provocat sens dubte molts problemes, perquè la capacitat de la xarxa s’hauria superat en excés.

Per a evitar aquest col·lapse, es construiran dins del projecte de Nous col·lectors tres ramals de clavegueram:

– El dels Horts d’en Serra, que passarà pel barranc de la Guineu, i al qual es podran connectar també els habitatges i instal·lacions d’aquesta zona (els nous serveis i vestidors de la sala rodona i la piscina del Parc dels Amics, per exemple)

– Un segon ramal que passarà pel camí de les Sorts, és a dir, aproximadament paral·lel al traçat de la carretera, i que enllaçarà amb l’anterior (el que ve dels Horts d’en Serra) passat el pont de l’Adoberia. Aquest ramal únic continuarà fins a la depuradora municipal ubicada a la partida Barqueres.

– Un tercer ramal que cobrirà les urbanitzacions Garrigots i Barqueres, que en aquest moment són clarament deficitàries en aquest aspecte.

 

Està previst que les obres finalitzin a finals d’estiu i que les noves xarxes siguin operatives d’immediat.