Category Archives: Subvencions i ajuts

Nou Fons d’Inversió Local per al 2010

El 27 d’octubre passat es va publicar al BOE el PlanE corresponent a l’any 2010, anomenat Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. Aquest nou fons estatal d’inversió local (FEIL) per a l’any vinent destinarà 5.000 milions d’euros en total per a projectes de desenvolupament sostenible en els municipis. Els projectes hauran d’estar relacionats amb el mediambient, la innovació econòmica i les iniciatives socials. Cada ajuntament podrà destinar un 20% de la subvenció a despesa corrent destinada a la prestació de serveis educatius i socials, principalment aquells relacionats amb l’atenció a persones en situació de dependència.

El criteri de distribució del Fons entre els diferents ajuntaments, igual com en l’edició actual, és el de la població. A Alforja, per tant, i agafant com a base una població de 1.814 habitants, li correspon, segons els càlculs del ministeri, un import total de subvenció de 196.107 euros, dels quals podrà destinar a despesa social, si així es decideix, fins a 39.300 euros. En el cas de poblacions de menys de 2.000 habitants, com Alforja, la convocatòria proporciona un marge de maniobra més gran a l’hora de “determinar la tipologia dels projectes”. La intenció és que les corporacions petites puguin completar els projectes iniciats durant el 2009 amb més facilitat.

 Actuació del Plan E a l'ajuntament

Convocatòria del Pla de renovació d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat

El Departament de Finances de la Generalitat ha obert el termini per a sol•licitar ajuts per a la compra d’electrodomèstics, calderes i aparells d’aire condicionat. El Pla de renovació es mantindrà des de l’1 de setembre de 2009 fins al 15 de novembre de 2009, o fins que s’exhaureixin els fons pressupostaris destinats.
La quantia màxima de l’ajut que es rebrà estarà en funció del tipus d’aparell a renovar. El quadre d’imports es recull a la convocatòria i és el següent:
– Frigorífics, combis i congeladors:
Classe A: 85 euros.
Classe A+: 105 euros.
Classe A++: 125 euros.
– Rentadora i rentaplats amb classificació energètica A i eficàcia de rentat A: 85 euros
– Rentadora amb classificació energètica A, eficàcia de rentat A i consum energètic inferior o igual a 170 Wh/kg: 105 euros.
– Forns amb classificació energètica A: 70 euros.
– Calderes de condensació: 400 euros.
– Aparells d’aire condicionat amb classificació energètica A: 100 euros.

La subvenció no podrà superar el 25% del preu de venda de l’aparell, IVA exclòs, i els electrodomèstics o aparells han de tenir unes característiques concretes:.
a) Els electrodomèstic han de ser de classe A o superior.
b) Les calderes han de ser de condensació i d’una potència tèrmica inferior a 70 kW destinades a instal•lacions de calefacció individual.
c) Els aparells d’aire condicionat han de ser de classe A o superior, elèctrics i amb una potència tèrmica màxima de 12 kW.

En tots els casos, els aparells han de ser models inclosos a la base de dades d’equips eficients de l’IDAE (www.idae.es)

Tota la informació i els passos a seguir en la tramitació es troben publicats al DOGC.

Pa renovació electrodomèstics 2009